0800 21-4343

EAM0014 МиючІ матеріали OTHER

  • Номер: EAM0014
  • Категорія: МиючІ матеріали
  • Бренд: OTHER
  • Оригінальний виробник: OTHER
  • Опис: Миюча рiдина Marwis, Clean Professional,5L

Миюча рідина для застосування у мийках запчастин.

Хімічний склад рідини:

Суміші
CAS №
ЕС №:
Ідентифікатор

Реєстрації REACH №
Масовий %
Класифікація Розп. 1272/2008
гідрокарбон, С10-С13, н-алкани, ізоалкани,циклічна <2% ароматизований
-
918-481-9
01-2119457273-39-ХХХХ
90,0-100,0
Небезпека розвитку аспірацій них станів; Н304

 

Аналоги
{{brand}}
НАЙМЕНУВАННЯ БРЕНД КАТЕГОРІЯ НАЯВНІСТЬ  
ПОКАЗАТИ ВСЕ СКРЫТЬ
Застосування

{{uBrand}}
НАЙМЕНУВАННЯ БРЕНД КАТЕГОРІЯ НАЯВНІСТЬ
ПОКАЗАТИ ВСЕ СКРЫТЬ